ÇERTIFIKATAT

Eranda Lab është një nga laboratorët e pakte në botë me 2 certifikata ISO.Këto organizma certifikimi inspektojnë vazhdimisht kompanitë që respektojnë standardet ISO. Certifikatat ISO garantojnë një standard pune shumë më të lartë se ai që kërkohet nga ministritë evropiane të shëndetësisë.

ISO 22000: garanton sigurinë ushqimore.

Vërteton "sigurinë ushqimore". Kur përdorni produktet tona, jeni të sigurt për atë që sillni në trupin tuaj. Një garanci që vlen shumë

ISO Certificate: ISO9001

Cilësia e punës sonë është e standardit më të lartë dhe e garantuar për përfitimin tuaj nga ky certifikim.

Bërë me dashuri në Shqipëri

Jemi krenarë që prodhojmë në Shqipëri me standarde europiane. Ne blejmë lëndët e para më të mira në të gjithë botën.