Analizat

Ne brendesine e laboratorit tone kryejmë analizat e mëposhtme:

WA (Water activity, free water level)

WA (Aktiviteti i ujit, niveli i ujit të lire)

Strength

Fortësia (e tabletave)

ph-balance

PH

digestive

Tretja (e kapsulave)

Accelerated-aging

Plakja e përshpejtuar (testi i stabilitetit te produktit)

digestive

Tretja (e kapsulave)

bacterial

Ngarkesa totale bakteriale

Fungus-yeast-mold

Kërpudha, maja, myk

Çdo loto prodhimi del me një standard cilësie të lartë dhe “të sigurt” për ju dhe klientët tuaj.